ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρησή μας συμμορφώνεται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ορίζεται από τον νέο Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (GDPR)

Προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τη χώρα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας κ.λπ..

Η επιχείρηση αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για την ολοκλήρωση του βιβλίου πόρτας, το οποίο είναι υποχρεωτικό από το νόμο και τα χρησιμοποιεί μόνο εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για αποστολή ενημερωτικού υλικού (προσφορές, πακέτα, κάρτες διακοπών κ.λπ.)

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν, εάν το απαιτεί ο νόμος ή εάν απαιτείται τέτοια ειδοποίηση από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, τις διοικητικές αρχές ή τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα μεταφέρει, κοινοποιεί, κ.λπ. τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση, αλλά μπορεί να σας στείλει ενημερωτικό υλικό μέσω email και χρησιμοποιώντας ασφαλή συστήματα τρίτων για την αποστολή τέτοιων ενημερωτικών δελτίων.