Πολιτική Κρατήσεων – Ακυρώσεων

Πολιτική Κρατήσεων

 • Για την επικύρωση της κράτησης στην ΑΡΑΛΙ Ι.Κ.Ε. (εφεξής ARALIKI) είναι απαραίτητη η προκαταβολή, η οποία ισούται με το 25% της συνολικής τιμής της διαμονής σας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μίσθωμα μίας διανυκτέρευσης.
 • Όλες οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά σε ευρώ.
 • Σε περίπτωση της κράτησης μέσω e-mail ή τηλεφώνου, οφείλετε εντός 1 εργάσιμης ημέρας να καταθέσετε το χρηματικό ποσό της προκαταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό της ARALIKI που θα σας υποδείξουμε. Στην κατάθεσή σας θα πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διάρκεια της διαμονής σας ή τον αριθμό κράτησης από το σύστημα κρατήσεων της ηλεκτρονικής σελίδας μας.
 • Τυχόν τραπεζικά έξοδα εμβάσματος ή μετατροπής συναλλάγματος, βαρύνουν αποκλειστικά εσάς.
 • Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση 1.50€ ανά διανυκτέρευση   Ν 5073 Άρθρο 30 ΦΕΚ Α’ 204/11-12-2023

Πολτική Ακυρώσεων

 • Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την κράτησή σας για οποιοδήποτε λόγο.
 • Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την άφιξή σας, σας επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής.
 • Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση των 21 ημερών πριν την ημερομηνία άφιξης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης κατά τη διάρκεια της διαμονής, υποχρεούστε να καταβάλετε αποζημίωση ίση με το 50% του κόστους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της κράτησης.

  Booking.com

  Όροι Φιλοξενίας – Διαμονής

  • Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στην ARALIKI έχετε δικαίωμα χρήσης του διαμερίσματος και της κοινόχρηστης αυλής.
  • Την ημέρα της άφιξής σας, το διαμερίσματος σας παραχωρείται από τις 15:00 και μετά, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
  • Την ημέρα της αναχώρησής σας, οφείλετε να αποχωρήσετε από το διαμέρισμα πριν τις 11:00. Η ημέρα αναχώρησης δεν χρεώνεται.
  • Σε περίπτωση παραμονής στο διαμέρισμα την ημέρα αναχώρησης μετά τις 11:00 και μέχρι τις 18:00, σας επιφέρει χρέωση ίση με το 50% της τιμής της διανυκτέρευσης.
  • Σε περίπτωση παραμονής μετά τις 18:00, χρεώνεστε ολόκληρη τη διανυκτέρευση.
  • Οι ενοικιαστές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε υλική ζημία προκληθεί στο δωμάτιο (πέρα της φυσιολογικής φθοράς), είτε από εκούσια ή ακούσια ενέργεια τους, είτε από αμέλεια.
  • Η ARALIKI διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης, στους ενοικιαστές, του κόστους αντικατάστασης κάθε αντικειμένου που αφαιρέθηκε χωρίς συναίνεση από το δωμάτιο. Η χρέωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το συνολικό κόστος αντικατάστασης.
  • Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις ώρες κοινής ησυχίας (15:00 με 17:30 και 23:00 με 07:00).
  • Δεν επιτρέπεται η διανυκτέρευση επιπλέον ατόμων από τον προσυμφωνημένο αριθμό ατόμων ανά διαμέρισμα.
  • Δεν επιτρέπεται η υπενοικίαση του διαμερίσματος.
  • Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα τόσο εντός του διαμερίσματος όσο και στην κοινόχρηστη αυλή.
  • Το κάπνισμα μέσα στο διαμέρισμα απαγορεύεται αυστηρά

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπ. Τουρισμού: Δικαιώματα -Υποχρεώσεις του τουρίστα/καταναλωτή